Wednesday, 16 January 2019

கதிரவனின் ஒளியானது இவ்வண்டம் முழுவதும்

கதிரவனின் ஒளியானது இவ்வண்டம் முழுவதும் நிறைந்து காப்பதைப் போல ஆத்மாவின் ஒளியானது நமது உடலைப் பாதுகாக்கின்றது.

உடலைக் காக்கும் ஜீவாத்மாவானது நமது உடலை விட்டு அகன்ற உடனேயே, உடல் சீரழியத் துவங்குகின்றது. எனவே ஆத்மாவே உடலைப் பாதுகாக்கின்றது. உடல் என்பது வெறும் கூடே.
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

எனவே சத்தியத்திற்காகவும், தர்மத்திற்காகவும் உடலை தியாகம் செய்வது தவறில்லை.

நாணயம்

சில்லறை ...

நம் தகுதியும் தரமும் நம் நடத்தையை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படும் ...

நெஞ்சில் குடியிருந்து நிழல் கொடுத்து எமையாலும் ஒரு தெய்வம்  நீ தானே ஈஸ்வரா!! ஓம்நமசிவாய

நீயே என் தாயும், தந்தையும், நீயே என் உறவும், தோழனும்,, நீயே என் வித்தையும் செல்வமும், எனது தேவ தேவனே,, நீயே எல்லாம் ஓம்நமசிவாய

உலக சமாதானம் க டமை

உலக சமாதானம் க டமை

இன்றுலகில் ஆறறிவின் உயர்வில் வாழ்ந்து
இன்பதுன்பம் காணும் ஒரு மனிதனுக்குச்
சென்றுவிட்ட நாட்களிலே வாழ்ந்த முன்னோர்
செயல்விளையும் செகமுழுதும் இன்று வாழ்வோர்

அன்றன்று எண்ணம் சொல் செயல்கள்மூலம்
ஆற்றுகின்ற செய்கைகளின் விளைவும் சேர்ந்தே
என்றென்றும் பயனளிக்கும் தன்மை கண்டால்
எண்ணத்தில் கடமை என்றஒளி உண்டாகும்.

இன்று சீவித்துவரும் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் காணும் சகல வசதிகளும், சென்றகாலத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்களின் செயல்களாலும், இக்காலத்திலும் வாழும் மக்களின் கூட்டுறவாலும் கிடைத்து வருகின்றன;
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

இதுபோன்றே மனித சமுதாயத்தின் வாழ்வு நடந்து வருகிறது. இந்த ஞாபகம் உண்டானால், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தான் சமூகத்திற்குச் செய்ய வேண்டிய கடமை தெரிந்துவிடும்.

உதாரணமாக, நாம் பேசும் மொழி உபயோகிக்கும் கருவிகள், மின்சாரம் என்ற இவைகளைக் கண்டுபிடித்து வாழ்கையில் பலவிதத்தில் பயனடையச் செய்திருத்தல், எண்ணிறந்த கலைகள், இவைகள் முன்னோர்களால் அளிக்கப்பட்டவை.

நாம் உண்ணும் உணவில் அடங்கியிருக்கும் அரிசி, எந்த இடத்திலோ யாராலோ உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. மற்றும் உடுத்தும் துணியும் வாழும் வீடும் எத்தனையோ பேர்கள் கூட்டுறவால் செய்யப்பட்டு நாம் அனுபவிகிறோம்.

சுருங்கச் சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனையும் சமூகம் உருவாக்கியது, வளர்க்கிறது,

வாழவைக்கிறது. இந்த உண்மை தெரிந்தால் தானும் சமூகத்திற்குத் தன் உடல்சக்தி அறிவின் ஆற்றல் மூலம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளைச் செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு பிறந்து விடும்.

நாணயம்

சில்லறை ...

நம் தகுதியும் தரமும் நம் நடத்தையை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படும் ...

நீயே என் தாயும், தந்தையும், நீயே என் உறவும், தோழனும்,, நீயே என் வித்தையும் செல்வமும், எனது தேவ தேவனே,, நீயே எல்லாம் ஓம்நமசிவாய

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொன்னது.- அத்தியாயம்-6

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொன்னது.-
அத்தியாயம்-6

6.1 யார் கர்மபலனை சாராமல் செய்ய வேண்டிய கர்மத்தை செய்கிறானோ அவன் சந்நியாசியும் யோகியும் ஆகிறான். அக்கினியை ( சந்நியாசிகள் பிச்சையேற்றுதான் உண்ணவேண்டும். தானே சமைத்து உண்ணக்கூடாது) பயன்படுத்தாதவனும். கர்மத்தை (சந்நியாசிகளுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. எனவே வேலைசெய்யக் கூடாது என்பது விதி) செய்யாதவனும் சந்நியாசி அல்ல

6.2 பாண்டவா, எதை சந்நியாசம் என்று சொல்கிறார்களோ, அதையே யோகம் என்று அறிந்துகொள். ஏனெனில் சங்கல்பத்தை (சங்கல்பம் என்பது ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையால்,  எழும் உறுதியான எண்ணம்) துறக்காதவன் யோகியாவதில்லை

6.3 யோகத்தை அடையவிரும்புகின்ற முனிவனுக்கு கர்மம், அதற்கான வழியாக அமைகிறது. யோகத்தை அடைந்தவனுக்கு செயலின்மை சிறந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது

6.4 எப்பொழுது இந்திரிய விஷயங்களில் பற்றுவைப்பதில்லையோ, கர்மம் செய்வதில் விருப்பம் இல்லையோ, எல்லா சங்கல்பங்களையும் விட்டுவிடுகிறானோ, அப்பொழுதுதான் யோகாரூடன் (யோகநிலையை அடைந்தவன்) என்று சொல்லப்படுகிறான்

6.5 தன்னைத்தானே உயர்த்திக்கொள். தன்னை தாழ்த்திக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் தனக்கு தானே நண்பன், தனக்கு தானே பகைவன்

6.6 யார் தன்னைத்தானே ஜெயித்தவனோ. அவன் தனக்குதானே உறவினன். ஆனால் தன்னை தானே ஜெயிக்காதவன் தனக்குதானே பகைவன்போல், பகைமையை எதிர்கொள்ள வேண்டிவரும்
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

6.7 தன்னை வென்றவனுக்கு, மனம் தெளிந்தவனுக்கு குளிர்,வெப்பம், சுகம்,துக்கம், மான அவமானம் போன்றவை வரும்போது பரமாத்மாவில் நிலைத்திருப்பான்

6.8 ஞான விக்ஞானத்தில் திருப்பியடைந்தவன் (ஞானம் என்பது அறிவு. விக்ஞானம் என்பது அந்த அறிவை நடைமுறையில் பின்பற்றுவது.தன்னை அனைத்து உயிர்களிலும் கண்டால் விக்ஞானம்) அசையாதவன், இந்திரியங்களை ஜயித்தவன், மண்,கல்,பொன் இவைகளை சமமாக பார்ப்பவன் யோகி. இவன் யுக்தன் என்று சொல்லப்படுகிறான்.(யோகத்தில் வெற்றிபெற்றவன் யுக்தன்)

6.9 நல்லெண்ணமுடையவர், நண்பர், பகைவர், வெறுப்புக்குரியவர், சுற்றத்தார், சாதுக்கள், பாபிகள் போன்ற அனைவரிடமும் சமமான மனதையுடையவன் (உயர்வுதாழ்வு காணாதவன்) சிறந்தவன்

6.10 யோகி, யாருக்கும் தெரியாதவனாக தன்னந்தனியாக இருந்துகொண்டு சித்தத்தையும், தன்னையும் அடக்கிக்கொண்டு, ஆசையற்றவனாய், பொருட்கள் எதுவும் இல்லாதவனாய், எப்பொழுதும் தன்னை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் (தன்னில் நிலைபெற்றிருக்க வேண்டும்)

6.11 சுத்தமான இடத்தில், உறுதியானதும், அதிக உயரமில்லாததும்(உயரமான இடத்தில் அமர்ந்தால் கீழே விழலாம்), மிக தாழ்வல்லாத (தாழ்வான இடத்தில் அமர்ந்தால்  பூச்சிகள் தொந்தரவு செய்யலாம்), துணி,தோல், தர்ப்பை இலைகளை மேலே விரித்து அமர்ந்து, தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

6.12 அந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து மனதை ஒருமைப்படுத்தி சித்தம், இந்திரியம் இவைகளின் செயல்களை அடக்கி, தன்னை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகம் பயிலவேண்டும்.

6.13  உடல், தலை, கழுத்து இவைகளை நேராகவும் அசையாமலும் வைத்துக்கொண்டு உறுதியாய் இருந்துகொண்டு, தன்னுடைய மூக்குநுனியை பார்த்துக்கொண்டு,வெளிஉலகை பாராமல் இருக்க வேண்டும்.

6.14 அமைதியான உள்ளத்தையுடையவன், பயம் நீங்கியவன், பிரம்மச்சர்யத்தில் நிலைபெற்றவன். மனதை அடக்கி, சித்தத்தை என்பால் வைத்தவன், என்னையே குறிக்கோளாக கொண்டு, யுக்தனான(ஏற்கனவே கர்மயோகத்தை நிறைவுசெய்தவனாக) அமர்ந்திருக்க வேண்டும்.

6.15 இவ்விதம் எப்பொழுதும் மனதை தியானத்தில் நிறுத்தி உள்ளத்தையடக்கிய யோகியானவன், என்மேலான நிலையான, நிர்வாணத்தை பெற்று சாந்தியை அடைகிறான்

6.16 அர்ஜுனா, அதிகமாக உண்பவனுக்கு யோகம் கைக்கூடுவதில்லை. ஒன்றுமே உண்ணாதவனுக்கும் யோகம் கைக்கூடுவதில்லை. அதிகநேரம் தூங்குபவனுக்கும் அதிகமாக விழித்திருப்பவனுக்கும் யோகம் இல்லை

6.17 உண்பதிலும், உடல்வேலைகள் செய்வதிலும் அளவுடன் இருப்பவனுக்கு, கர்மங்களை செய்வதில் யுக்தனாக இருப்பவனுக்கு, உறங்குவதிலும், விழித்திருப்பதிலும் முறையாக இருப்பவனுக்கு யோகமானது, துன்பத்தை போக்குவதாக அமைகிறது

6.18 எப்பொழுது. நன்றாக அடக்கப்பட்ட சித்தம் தன்னிலேயே நிலைபெற்றிருக்கிறதோ, அப்பொழுது எல்லா கர்மங்களிலிருந்தும் ஆசை நீங்கியவனாகிறானோ, அப்பொழுது யுக்தன் என்று சொல்லப்படுகிறான்

6.19 காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபமானது எப்படி அசையாமல் இருக்குமோ அப்படியே, தன்னை(ஆத்மாவை) தியானிக்கின்ற யோகியின் அடங்கிய மனம் அசையாமல் இருக்கும்.

6.20, எப்பொழுது யோகப்பயிற்சியால் நன்கு அடக்கப்பட்ட சித்தம் அமைதிபெறுமோ, மேலும் எப்பொழுது தன்னிடமே தன்னைக்கண்டு தான் மகிழ்வுறுகிறானோ ,

6.21. புத்தியினால் உணரக்கூடியதும், இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதும், முடிவேயில்லாததும் எதுவோ, அந்த சுகத்தை இவன் (யோகி) அறிகிறான். இன்னும் எங்கும் நிலைத்தவனாய், தன்ஸ்வரூபத்திலிருந்து அவன் அசைவதில்லை. (தான் எங்கும் நிறைந்திருப்பதையும் தன்னில்தானாக நிலைத்திருப்பதையும் உணர்கிறான்)
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

6.22, யதை அடைந்து, அதைவிடவும் அதிகமான வேறு லாபத்தை மனம்விரும்புவதில்லையோ, எதில் நிலைத்திருந்து மிகப்பெரிய துன்பத்தாலும் அசைக்கப்படுவதில்லையோ, அதை ,

6.23.துக்கத்தின் சேர்க்கையிலிருந்து பிரிந்த நிலையையே யோகம் என்று சொல்லப்பட்டதாக அறிந்துகொள். கலங்காத நெஞ்சத்துடன் அந்த யோகத்தை நிச்சயமாக பயிலவேண்டும்.

6.24, சங்கல்பத்திலிருந்து பிறந்த எல்லா ஆசைகளையும் பாக்கியில்லாமல் துறந்துவிட்டு, மனதாலேயே எல்லா இடங்களிலிருந்தும் இந்திரியங்களை நன்கு அடக்கிக்கொண்டு,

   6.25.உறுதியான புத்தியினால் மனதை தன்னிடத்தில் நிற்கச்செய்து, சிறிதுசிறிதாக அமைதிபெற வேண்டும். வேறு ஒன்றையும் சிந்திக்கக்கூடாது

6.26 சஞ்சலமானதும், அசையக்கூடியதான மனமானது எக்காரணத்தினால் அலைகிறதோ, அதை அதிலிருந்து எடுத்து, அடக்கி, தன்வசத்தில் கொண்டுவர வேண்டும்.

6.27 சாந்தமான மனதையுடையவன், ரயோகுணத்தின் வேகம் தணிந்தவன், பாபம் அற்றவன், பிரம்மமானவன்( எல்லா உயிர்களையும் தனதாக காண்பவன்) இப்படிப்பட்ட யோகியைத்தான் உயர்ந்த சுகம் வந்தடைகிறது

6.28 இவ்விதம் எப்பொழுதும் மனதை தன்னிடமே நிலைநிறுத்திய பாபம் நீங்கப்பெற்ற யோகியானவன், எளிதில் பிரம்மத்தை அடைவதால்வரும் பேரானந்தத்தை அடைகிறான்

6.29 யோகத்தில் நிலைபெற்றவன் எங்கும் சமமான பார்வையுடையவன், தன்னை எல்லா உயிர்களிடத்திலும், எல்லா உயிர்களையும் தன்னிடத்திலும் காண்கிறான். (தானே எல்லா உயிர்களாகவும் ஆகியிருப்பதை காண்கிறான்)

6.30 யார் என்னை எல்லாவற்றிலும் (என்னை எங்கும்) காண்கிறானோ,அதேபோல் எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் ( பிரபஞ்சத்தை எனக்குள்)  காண்கிறானோ, அவனுக்கு (அவன் பார்வையிலிருந்து) நான் மறைவதில்லை. அவனும்  எனக்கு (எனது பார்வையிலிருந்து) மறைவதில்லை.

6.31 யார் எல்லா உயிர்களிடமும் இருக்கும்  என்னை, ஒருவனே என்ற எண்ணத்தில் (உல்லா உயிரிலும் இருப்பது ஒருவனே) நிலைத்திருந்து போற்றுகின்றானோ, அந்த யோகி எந்த நிலையில் இருந்தாலும், என்னிடத்திலேயே இருக்கிறான்.

6.32 அர்ஜுனா, யார் எங்கும், தானே அனைத்து உயிர்களாகவும் ஆகியிருப்பதாக கண்டு, அனைவரின் சுகத்தையும், துக்கத்தையும் சமமாக பார்க்கிறானோ, அந்த யோகி மேலானவன் என்று கருதப்படுகிறான்.

6.33 அர்ஜுனன் சொன்னது
மதுசூதனா, சமமாக பார்த்தல் என்ற நீர் சொல்லும், இந்த யோகமானது, அலைகின்ற என் மனத்திற்கு உறுதியான இருப்பை தரும் என்று தோன்றவில்லை.

6.34 கிருஷ்ணா, நிச்சயமாக மனமானது அலையும் தன்மையடையது. உள்ளே கலங்கியிருப்பது,பலமானது, அடங்காதது, அதை அடக்குவது என்பது காற்றை அடக்குவது போல இயலாதது என்று நான் நினைக்கிறேன்.

6.35 ஸ்ரீபகவான் சொன்னது
அர்ஜுனா, மனமானது அடக்க முடியாதது. அலைந்து திரிவது. இதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் குந்தியின்மைந்தா, தொடர்ந்த பயிற்சியினாலும், உலகியல் பற்றின்மையாலும் அடக்கமுடியும்.

6.36 மனதை அடக்க முடியாதவனால் யோகமானது அடைய முடியாதது என்பது என் கருத்து. தன்னை வசப்படுத்தியவனால், பல வழிகளில் முயற்சி செய்பவனால், அடக்க இயலும்

6.37 அர்ஜுனன் சொன்னது. கிருஷ்ணா சிரத்தை (செய்து முடிக்கவேண்டிய பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பது சிரத்தை) உடையவனாக இருந்தும், கவனமின்மையால் யோகத்திலிருந்து  தவறிய மனதையுடையவன் யோகத்தில் வெற்றி பெறாமல், என்ன முடிவை அடைகிறான்?

6.38 கிருஷ்ணா, வேதத்தின் பாதையிலிருந்து தவறியவன், ஆதரவின்றி இரண்டிலிருந்தும் வழுவியவன் (இவ்வுலகம், மேல் உலகம்) சிதறி செல்லும் மேகம்போல்  அழிந்துபோவானா?

6.39 கிருஷ்ணா, என்னுடைய இந்த சந்தேகத்தை அறவே நீக்கத்தகுந்தவர் நீரே, உம்மையன்றி வேறு யாரும் இந்த சந்தேகத்தை நீக்க முடியாது

6.40 பார்த்தா, இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு அழிவென்பது இல்லை. அப்படியே நன்மை செய்பவர்கள் யாரும் கீழ்நிலை அடைவதில்லை

6.41 யோகத்திலிருந்து வழுவியவன் புண்ணியம் செய்தவர்களுடைய உலகங்களை அடைந்து நீண்ட வருடங்கள் வாழ்ந்து, நன்னெறியுள்ள, செல்வமுள்ளவர்களுடைய வீட்டில் மீண்டும் பிறக்கிறான்.

6.42 அல்லது ஞானிகளுடைய, யோகிகளுடைய குலத்திலேயே பிறக்கிறான். இதுபோன்ற பிறப்பு எதுவோ, அது  நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் பெறுவதற்கு அரிது

6.43 குருவம்சத்தில் பிறந்தவனே, அந்த பிறவியில் முற்பிறவியில் உண்டான, அந்த யோகத்தை பற்றிய அறிவை திரும்பவும் பெறுகிறான். மேலும் அதைவிடவும் அதிகமாக பூரணநிலையை அடைவதற்காக முயற்சிசெய்கிறான்.

6.44 அவன் முயற்சி செய்யாவிட்டாலும் அந்த பூர்வஜென்ம பழக்கத்தால் (யோகசாதனையை நோக்கி) இழுக்கப்படுகிறான். யோகத்தின் ஆரம்பநிலையில் உள்ளவன்கூட சப்த பிரம்மத்தை (வாக்கை)  கடந்து செல்கிறான்.

6.45 ஆனால் ஈடுபாட்டோடு முயற்சிக்கின்ற யோகியானவன், பாபங்களிலிருந்து விடுபட்டு, பல பிறவிகளில் பக்குவமடைந்திருப்பதால் ,பிறகு (இப்பிறவியில்)  மேலான நிலையை அடைகிறான்.

6.46 யோகி தவம் செய்பவர்களைவிட மேலானவன். கல்வியறிவாளர்களை விட மேலானவன். கர்மம் ( 
வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை) செய்பவர்களைவிட மேலானவன், ஆகையால் அர்ஜுனா யோகியாவாயாக
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

6.47 யார் சிரத்தையுள்ளவனாய் என்னிடம் மனதை செலுத்தியவனாய், அந்தராத்மாவில் (தனக்குள்ளே) என்னை பூஜிக்கின்றானோ, அவன் எல்லா யோகிகளுக்கிடையே மேலானவன் என்பது என் கருத்து.

ஆறாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவி காயத்ரி
ஓம் தாஷ்யத் வஜாயை வித்மஹே
சக்ர ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: வைஷ்ணவி ப்ரசோதயாத்

விழுந்தால் அழாதே... எழுந்திரு !

விழுந்தால் அழாதே...
எழுந்திரு !

தோற்றால் புலம்பாதே...
போராடு !

கிண்டலடித்தால் கலங்காதே....
மன்னித்துவிடு !

தள்ளினால் தளராதே...
துள்ளியெழு !

நஷ்டப்பட்டால் நடுங்காதே...
நிதானமாய் யோசி !

ஏமாந்துவிட்டால் ஏங்காதே...
எதிர்த்து நில் !

நோய் வந்தால் நொந்துபோகாதே...
நம்பிக்கை வை !

கஷ்டப்படுத்தினால் கதறாதே...
கலங்காமலிரு !

உதாசீனப்படுத்தினால் உளறாதே...`
உயர்ந்து காட்டு !

www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

கிடைக்காவிட்டால் குதிக்காதே...
அடைந்து காட்டு !

மொத்தத்தில் நீ பலமாவாய்...

சித்தத்தில் நீ பக்குவமாவாய்...

உன்னால் முடியும்...

உயர முடியும்...

உதவ முடியும்...
உனக்கு உதவ நீ தான் உண்டு !

உன்னை உயர்த்த நீ தான்..  நம்பு..!

உன்னை மாற்ற நீ தான்.. முடிவெடு..!

நீயே பாறை..  நீயே உளி..!

நீயே சிற்பி.. நீயே செதுக்கு..!

நீயே விதை.. நீயே விதைப்பாய்..!

நீயே வளர்வாய்.. நீயே அனுபவிப்பாய்..!

நீயே நதி.. நீயே ஓடு..!

நீயே வழி.. நீயே பயணி..!

நீயே பலம்.. நீயே சக்தி..!

நீயே ஜெயிப்பாய்..!!

குரங்குகளின் மரணம்

குரங்குகளின் மரணம்

*இயற்கையாக வயதாகி இறக்கும் குரங்குகளின் மரணத்தை யாரும் பார்க்க முடியாதாம்.*

தாம் இறக்கப் போகிறோம் என்று இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே குரங்குகளுக்குத் தெரிந்துவிடுமாம்.

அன்றிலிருந்து அந்தக் குரங்கானது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து உணவு., நீர் எதுவும் அருந்தாமல் அமைதியாக அமர்ந்துவிடுமாம். அதனுடைய முடிவு காலம் வந்தவுடன் பூமி பிளந்து கொள்ள., குரங்கு அதில் அமர்ந்து கொள்ளுமாம்.
பூமி மூடிக் கொள்ளும் என்றார் ஒரு வன அதிகாரி.
அதிசயமாக இருக்கிறது அல்லவா...!!
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

அந்த ஒருவாரமும் அது தவம் செய்யும் என்றார்.
இந்த தகவலைப் பற்றி எண்ணுகிற போது மற்ற எல்லா அதிசயங்களையும் விட., அது ஒரே இடத்தில் ஒருவாரமாக அமர்ந்திருக்கும் என்றாரே அதுதான்  பேரதிசயமாகப்பட்டது.

சித்தர்களும் நம் மனமாகிய குரங்கை வெளியே இறக்கி வைத்து., வெளியில் இருந்து தன்னை பார்க்கும் தியான முறையை குருமூலமாகக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐந்து தியான முறைகளைப் பற்றி பார்ப்போமா.

*கேசரி.,*
*பூசரி.,*
*மத்திய லக்ஷ்ணம்.,*
*ஷண்முகீ.,*
*சாம்பவி*

இது ஏதோ இனிப்பு வகைகளின் பெயரோ., இடத்தின் பெயரோ., அல்லது நடிகையின் பெயரோ அல்ல இதுதான் அந்த தியான முறைகளின் பெயர்.

*1)  கேசரி —* யோகி தனது இரு கண்களின் கருவிழிகளை நடுவில் நிறுத்தி., அசையாமல் மேல் நோக்கி., அருள் வெளியாகிய சிதம்பரத்தை மனதில் நிறுத்தி பார்த்துக் கொண்டிருப்பது.

*2)  பூசரி —* இதில் யோகியானவர் அசைக்காமல் இருகண்களின் கருவிழிகளால் மூக்கின் நுனியைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது.

*3)  மத்திய லட்சணம் —*- இருகண்களையும் அரைப்பார்வையாக மூடிக் கொண்டு., அசையாமல் கருவிழிகளால் மூக்கின் மத்தியைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது.

*4)  ஷண்முகீ —* இதில் யோகியானவர் தன் மூக்கு., கண்கள்., வாய்., காது இவற்றை கைவிரல்களால் மூடிக் கொண்டு., வெளிப் பார்வையையும்., மனதையும் உள்முகமாகத் திருப்பி., இரு கருவிழிகளையும் அசையாமல் நடுவில் புருவ மத்தியில் நிறுத்தி பார்க்க வேண்டும்.

*5)  சாம்பவி —*
*சிதாகாசம்* என்கிற சகஸ்ராரத்தில் மனதை நிறுத்தி இரு கண்களையும் மூடாமல் கருவிழிகளை மேல் நோக்கி பார்த்தபடி அசையாமல் சொக்கியிருப்பது.
இதில் எல்லாமே நாம் உள்ளிருந்துதான் தியானம் செய்கிறோம் என்றாலும் மனமானது வெளியில் இருப்பதாக பாவித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த சகஸ்ராரமே பிந்துஸ்தானம். இதையே தேவலோகம் என்று சித்தர்கள் மறைபொருளாகக் கூறுவார்கள். இங்குதான் சோமபானம் என்னும் தேவாமிர்தம் சுரக்கின்றது.

கோவில்களில் தீர்த்தம் வழங்கப்படுவது இது சுரப்பதை நினைவில் கொள்ளவே....
பெரிய கோவில்களில் ஏழு பிரகாரங்கள் வைத்துக் கட்டப்படுவது., மனித உடலில் உள்ள முக்கியமான ஏழு ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டவே....
இது எல்லாமே நமக்கு சித்தர்கள் அருளியது....
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

எல்லாமே பழகப்பழக கைகூடும்.

நாணயம்

சில்லறை ...

நம் தகுதியும் தரமும் நம் நடத்தையை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படும் ...

சிந்தனைக்கு சில*

சிந்தனைக்கு சில*

பாவச் செயல்கள் எதையும் செய்யாதவனுக்கு
ஞானம் தானாக உண்டாகும்.

நல்லன செய்வதற்குக் கெட்ட நேரம் என்பது இல்லை.

பொறுமை பெருமையை அளிக்கும்.

பொறாமை பெருமையை அழிக்கும்.

பூக்காத செடியும், காய்க்காத மரமும் நிலத்திற்குப் பாரம்;

உழைக்காத ஆணும், ஒழுக்கமில்லாத பெண்ணும்
வீட்டிற்குப் பாரம்.

ஏழைகட்குக் கொடுக்காத செல்வந்தர் நாட்டிற்குப் பாரம்;
நாட்டைச் சுரண்டும் அரசியல் வாதிகள் மனித இனத்திற்கே பாரம்.

பக்தி என்பது ஒரு பயிற்சியே ஆகும். வெற்றுப் படிப்பல்ல
இறைமை என்பது இரக்கமே (கருணை) ஆகும்.

தாயும் தந்தையும் 'நாங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள்'
என்று சொல்லும்படி நடப்பவன் தேவர்களாலும்
வணங்கப்படுவான். எல்லா நன்மைகளும் அவனை
வந்தடையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
அரும்பாடுபட்டுச் சேர்த்த தவமும் புகழும் கோபத்தால்
நாசமடையும்.

முத்தியை அடையவொட்டாமல் தடுப்பது கோபமே ஆகும்.
நல்லவர்கட்குப் பொறுமையே வலிமையாகும்.
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com

இனிமையான சொற்கள் இறைவருடைய சொற்களாகும்.
கோபத்தைவிட்டவன் மிகப் பெரிய பலசாலி.
ஆசையை விட்டவன் மிகப்பெரிய செல்வந்தன்.
பொறாமையை விட்டவன் மிகப்பெரிய அறிவாளி.
புறங்கூறாதவன் மிகப்பெரிய புண்ணியவான்.

நாணயம்

சில்லறை ...

நம் தகுதியும் தரமும் நம் நடத்தையை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படும் ...

நெஞ்சில் குடியிருந்து நிழல் கொடுத்து எமையாலும் ஒரு தெய்வம்  நீ தானே ஈஸ்வரா!! ஓம்நமசிவாய

அர்த நாரீசுவர வடிவம்

அர்த நாரீசுவர வடிவம்

பிருங்கி முனிவருக்கு  ஈசனது அர்த நாரீசுவர வடிவத்துடனோ  உமையொரு பாகன் வடிவத்துடனோ ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை.

இவையெல்லாம் பிற்கால நாடகக் கட்டுக் கதைகளே. மேனியின் எந்தப் பகுதியும்  ஆண் பாதி பெண் பாதியாகும்  அர்த நாரீசுவர வடிவம்  கோடிக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் முதல் ஊழியில்  முதல் பிரம்மனுக்காக உண்டான  ஆதி வடிவம்.

உமையொரு பாகனுடனும் சங்கர நாராயணருடனும்  முறையே உமைக்கும் நாராயணனுக்கும் மட்டுமே தொடர்பு. இவர்கள் சிவ பூசை செய்து வழிபட்ட போது ஈசன் அவர்களை இடப் பாகத்தில் ஏற்றுக் கொண்டு உமையொரு பாகனாகவும் சங்கர நாராயணராகவும் ஆனார்.

இவை இரண்டும் ஆத்மா ஈசனோடு கலக்கும்  ஞான முக்தி  எது என்ன எப்படி  என்று கூறும் வடிவங்கள்.   ஆகமத்தின் மூன்றாம் காண்டமான  ஞான காண்டம் எனப்படும் சைவ சித்தாந்தம்

தெரிந்தால் மட்டுமே இந்த வடிவங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லை யென்றால்  மனம் போனபடி கட்டுக் கதை மட்டுமே அளக்க முடியும்.  கொடி மாடச் செங்குன்றூர் எனப்பட்ட  திருச்செங்கோடு இரண்டு கரத்து  அர்த நாரீசுவரருக்கும்  உமைக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. 

நடராசர் கோயில்   தியாக ராசர்  கோயில்  தாயுமானவர் கோயில்  போல்  இது ஆண் பாதி பெண் பாதியான  அர்த நாரீசுவரர் கோயில். 

மகா ராட்டிரம் பூனா அருகே  பன்னிரு சோதி லிங்கத் தலங்களில்  ஒன்றான  மூலட்டான  கர்ப கிரகம் மட்டுமே உள்ள  பீம சங்கரம்  இரு பகுதியாக அர்த நாரி லிங்கம்  உள்ள அர்த  நாரீசுவரர்  கோயில். வலது பாகம்  பெண்பாலாக உள்ள அலிப்பெருமான் திருவையாறு ஐயாறப்பர் கோயில் 

திருவேதிகுடி  வேத புரீசுவரர் கோயில் திரு வேள்விக்குடி கல்யாண சுந்தரேசர் திருக்கோயில்  மற்றும் பல  கோயில்களில் உள்ளார்.  ஒரே உடலில் இருபாலும் இயங்கும்  தாவரம் புழு முதலிய இருபால் உயிரினங்களின் உடல் அமைப்பிற்கும்

தோற்றத்திற்கும்  ஆதாரமானது  அலிப் பெருமான் தோடுடைய செவியன்  அம்மை யப்பன் என்று திருமுறை போற்றும் அர்த நாரீசுவர  வடிவம்.   உச்ச நிலை  யடைந்த  உயிரியல் விஞ்ஞானத்தை அர்த நாரீசுவர  வடிவம்  காட்டுகிறது.

உயிரியல் விஞ்ஞானப்படி  கடவுள் ஆணாக இருந்தால் உலகில் ஆண்பால்  மட்டுமே இருக்க முடியும். பெண்ணாக இருந்தால் பெண்பால்  மட்டுமே இருக்க முடியும்.  கடவுள் ஆண் பெண் கலந்த இருபாலாக  இருந்தால் மட்டுமே
www.agathiyarjanachithar.in
+91-98428 46104
+91-93818 46104
Email: astrologyiyer@gmail.com
ஆண் பெண் இருபால் ஆகிய மூன்று வகை உயிரினங்கள் உண்டாக முடியும், இதைத்தான் சைவ சித்தாந்தம் கூறுகிறது. அவன் அவள் அது (இருபால்)  என்ற மூன்று வகை உயிரினம் உள்ள உலகம்  பரம சிவனால் படைக்கப்பட்டு

முடிக்கப்படுகிறது என்பதே  14 மெய்கண்ட சாத்திரங்களின்  முதல் நூலான  சிவ ஞான போதத்தின் முதல் சூத்திரம்.  மற்றவர்கள் பைபிள் குரான்  திரிபிடகம்  என ஆயிரம் குற்றம் குறை  பொய் தவறு உள்ள நூல்களை யெல்லாம் உலகப் புகழ் பெறச் செய்துள்ளனர்.

ஆனால் தமிழர்களோ  பன்னிரு திருமுறை பதினான்கு மெய்கண்ட சாத்திரம் ஆகிய அரிய பெரிய ஈடு இணையில்லாத  தெய்வீக நூல்களை யெல்லாம்  அவற்றின் அருமை பெருமை தெரியாமல் மூலையில் ஒதுக்கி  வைத்து விட்டு   சிவ வடிவம்  சிவத் தலம்  அருளாளர்

அடியார்கள்   திருவிழாக்கள் பற்றி  நாத்திக நாடகக்  கட்டுக் கதைகளைப் பேசிப் பேசி நாத்தழும்பேறிப் பாவக் கடலில் விழுகின்றனர். திருக்கோயிலில் முளைத்துள்ள  களைகளை உழவாரப் படையால்  களைவது மட்டும் உழவாரப் பணியல்ல.

புல்லறிவாளர்களால் சைவத் திருநெறியில் திணிக்கப்பட்டுள்ள சிவ விரோத நாத்திகக் கதைகளை யெல்லாம் திருமுறை

என்ற நாவாரப் படையால்  களைந்தெறிவது ஒவ்வொரு சிவனடியாரும் செய்ய வேண்டிய மிக அவசியமான திருப் பணியாகும்.

கொம்பில் அரும் பாய்க் குவி மலராய்க் காயாகி!! வம்பு பழுத்துடலம் மாண்டிங்ஙன் போகாமே!! நம்பு மென் சிந்தை நணுகும் வண்ணம் நானனுகும்!! அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே,, ஓம்நமசிவாய